Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: JOANNA REJNO, Wrocław 
uzasadnienie wyboru: Pani Joanna Rejno spełniła wymagania formalne i merytoryczne postawione w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, posiadająca doświadczenie w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Duża motywacja do pracy oraz kreatywność gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku.


Wytworzył: Patrycja Logofet (1 lutego 2018)
Wprowadził: Patrycja Logofet (2 lutego 2018, 14:56:08)stanowisko:

stanowisko ds. rekreacji i organizacji imprez

miejsce pracy: teren Gminy Wrocław
termin składania dokumentów: 5 stycznia 2018  15:00
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
STANOWISKO DS. REKREACJI I ORGANIZACJI IMPREZ
 
Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1)    wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności: wychowanie fizyczne lub turystyka        i rekreacja, lub fizjoterapia
2)    minimum 2 lata doświadczenia w organizacji (współorganizacji) imprez sportowych            i rekreacyjnych
3)    uprawnienia trenera lub instruktora sportu
4)    bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
5)    bardzo dobra znajomość systemów rozgrywek i umiejętność ich praktycznego zastosowania
6)    wiedza praktyczna i teoretyczna z zakresu organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych (umiejętność opracowywania regulaminów, programów i preliminarzy oraz umiejętność samodzielnego przeprowadzania zawodów)
7)    posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B
8)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)
9)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
10) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
     lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
 Wymagania dodatkowe:
1)    doświadczenie w pracy przy wolontariacie
2)    komunikatywna znajomość jednego języka obcego
3)    komunikatywność
4)    bardzo dobra organizacja pracy
5)    wysoka kreatywność i nowatorstwo w myśleniu
6)    umiejętność pracy w zespole
7)    odporność na stres.
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1)    nadzór nad dostarczeniem zasobów ogródka rekreacyjnego Działu Rekreacji i Organizacji Imprez na docelową imprezę, złożenie wszystkich stacji, animacja oraz nadzór nad powierzonym sprzętem MCS Wrocław w trakcie imprezy oraz ich zwrot do magazynów MCS Wrocław po przeprowadzeniu imprez,
2)    współpraca z wolontariuszami, trenerami wrocławskiego środowiska sportowego podczas imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MCS Wrocław,
3)    udział w opracowaniu i tworzeniu oferty sportowo-rekreacyjnej MCS Wrocław
ze szczególnym uwzględnieniem gier sportowych i programów prozdrowotnych,
4)    współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności imprez biegowych MCS Wrocław; pracowanie ich programów, regulaminów, preliminarzy, terminarzy, sporządzenie komunikatu końcowego,
5)    udział w wyjazdach promocyjnych dotyczących organizowanych imprez sportowych,
6)    tworzenie koncepcji oraz programów upowszechniających sport wśród dzieci i młodzieży.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu listopadzie 2017 r., wynosił poniżej 6%.
Warunki pracy: praca biurowa przy komputerze, praca w terenie przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.
 
Wymagane dokumenty:
1)    życiorys i  list motywacyjny - opatrzone własnoręcznym podpisem, 
2)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i inne uprawnienia,
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
7)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) - opatrzone własnoręcznym podpisem,
8)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski,
na koszt własny kandydata.
 
Uwaga: list motywacyjny musi zawierać dane i numer telefonu Kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie MCS, przy al. I. J.  Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. rekreacji i organizacji imprez w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia 2018 r. do godz. 15.00.
 
W przypadku nie załączenia wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz przekroczenia terminu oferta nie będzie rozpatrywana.
 
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz złożyli najciekawsze oferty.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. I. J.  Paderewskiego 35,  51-612 Wrocław.
 
 

Wytworzył: Patrycja Logofet (1 lutego 2018)
Opublikował: Patrycja Logofet (22 grudnia 2017, 11:21:02)

Ostatnia zmiana: Patrycja Logofet (2 lutego 2018, 14:56:08)
Zmieniono: WYNIK NABORU

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij