Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.


Wytworzył: Patrycja Logofet (12 grudnia 2017)
Wprowadził: Patrycja Logofet (12 grudnia 2017, 14:15:00)stanowisko:

SPECJALISTA DS. SPORTU, REKREACJI I ORGANIZACJI IMPREZ

miejsce pracy: teren Gminy Wrocław
termin składania dokumentów: 23 listopada 2017  15:00
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
SPECJALISTA DS. SPORTU, REKREACJI I ORGANIZACJI IMPREZ
 
W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM SPORTU WROCŁAW
51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
 
 Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie wyższe magisterskie,
2)    minimum 4 lata doświadczenia zawodowego przy promocji, reklamie  i marketingu,
w bezpośrednim udziale w przygotowaniu, organizacji oraz rozliczaniu imprez sportowo – rekreacyjnych w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej,
3)    doświadczenie w nadzorze nad obiektami sportowymi i ich przygotowaniem do zawodów rangi międzynarodowej i krajowej, zgodnie z wymogami związków sportowych,
4)    doświadczenie w pozyskiwaniu, szkoleniu i współpracy z wolontariuszami,
5)    doświadczenie we współpracy z klubami sportowymi w zakresie organizacji rozgrywek regionalnych,
6)    bardzo dobra znajomość branży sportowo – rekreacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji wśród młodych wrocławian,
7)    znajomość zasad współpracy z mediami,
8)    dobra znajomość prawa administracyjnego,
9)    biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,
10) komunikatywna znajomość języka angielskiego,
11) czynne prawo jazdy kat. „B”.
 
 Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość systemów rozgrywek i umiejętność ich praktycznego zastosowania,
2)    umiejętność pracy w zespole,
3)    komunikatywność,
4)    kreatywność,
5)    bardzo dobra organizacja pracy,
6)    odporność na stres.
 
Zakres zadań przewidzianych dla tego stanowiska:
1)    Tworzenie koncepcji oraz programów upowszechniających sport wśród mieszkańców Wrocławia,
2)    Udział w procesie programowania i bezpośredniej organizacji imprez sportowych,
3)    Tworzenie koncepcji nowych  imprez sportowych MCS,
4)    Opracowywanie  koncepcji współpracy MCS Wrocław z Klubami Sportowymi działającymi     w środowisku studenckim Wrocławia,
5)    Udział w wyjazdach promocyjnych dotyczących organizowanych imprez sportowych.
6)    Sporządzanie okresowych sprawozdań z własnej działalności oraz archiwizowanie               i katalogowanie dokumentów dotyczących powierzanych obowiązków w sferze działalności merytorycznej i inwestycyjnej,
7)    Przygotowywanie, promocja oraz bezpośrednia realizacja imprez MCS Wrocław: opracowywanie regulaminów, preliminarzy, programów, sporządzanie komunikatów końcowych, sprawozdań merytorycznych i finansowych,
8)    Poszukiwanie potencjalnych partnerów oraz środków finansowych rządowych, samorządowych i unijnych dla imprez organizowanych przez MCS Wrocław,
9)    Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach posiadanych kompetencji                 i zajmowanego stanowiska.
 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław,      w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2017 r., wynosił poniżej 6%.
 
Warunki pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie              
                       oraz praca w terenie przy organizacji imprez sportowych według  
                       harmonogramu czasu pracy.
 
Wymagane dokumenty:
a)    życiorys i  list motywacyjny - opatrzone własnoręcznym podpisem, 
b)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i inne uprawnienia,
c)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
d)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
e)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,
f)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
g)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) - opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski,
na koszt własny kandydata.
 
Uwaga: list motywacyjny musi zawierać dane i numer telefonu Kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie MCS, przy al. I. J.  Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,  w  pok. 203, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. sportu, rekreacji i organizacji imprez w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2017 r. do godz. 15.00.
 
W przypadku nie załączenia wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz przekroczenia terminu oferta nie będzie rozpatrywana.
 
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz złożyli najciekawsze oferty.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. I. J.  Paderewskiego 35,  51-612 Wrocław.
 
 
 

Wytworzył: Patrycja Logofet (13 listopada 2017)
Opublikował: Patrycja Logofet (13 listopada 2017, 14:22:52)

Ostatnia zmiana: Patrycja Logofet (12 grudnia 2017, 14:15:00)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 293

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij